Fredag, 14. juni

Bruket Oslo, Landbrukets HusLandbrukets Klimakonferanse 2019

Program

Varighet: 09:00 - 17:00

09.00

11.30

12:00

13.45

17.00

Bekreftede folk

Åge Klepp

Åge Klepp er fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke.

Gro Steine

Gro Steine er senterkoordinator for Foods of Norway, NMBU. Steine er også ansvarlig for arbeidet med å vurdere effekten av nye fôringredienser på bærekraft og økonomi.

Gunstein Dyrdal

Gunstein Dyrdal er maskinteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og har tidligere erfaring fra landbruksmaskinbransjen. Arbeider med rådgiving til bønder innen maskinteknikk, med spesielt fokus på presisjonslandbruk.

Mari Bjørke

Mari Bjørke er marketing- og kommunikasjonssjef i Geno SA. Hun er sivilagronom fra NMBU innen plantevitenskap og har kommunikasjonsutdanning fra Høgskolen i Innlandet.

Bjørn Malm

Bjørn Malm er leder for bærekraft i Tine. Han har jobbet med bærekraft i TINE siden 2009 og har bakgrunn fra både Røde Kors og Storebrand tidligere.

Anders Lerberg Kopstad

Anders Lerberg Kopstad er rådgiver og underviser i regenerativt landbruk for Savory Institute i Norden. Anders har en master i agroøkologi, driver gården Evig grønne enger på Ringerike og er sertifisert Field Professional i økosystemplanleggingssystemet Holistic Management og Environmental Outcome Verification.

Anna Gudrun Thorhallsdottir

Anna Gudrun Thorhallsdottir is Professor at Holar University, Iceland and INN Inland University of Applied Sciences in Norway. She is a grazing ecologist and has in recent years focused specially on the interaction between vegetation, soil, grazing and climate.

Knut Skinnes

Knut Skinnes, er prosjektleder for Norsk Biokullnettverk, og daglig leder for rådgivingsselskapet Green House. Knut har en mastergrad i Carbon Management fra universitet i Edinburgh, og brenner for hvordan landbruket kan bidra til å redusere klimaendringene(karbonbinding) samtidig som vi bidrar til verdiskapning.

Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård er generalsekretær i Norges Bondelag. Hjørnegård kom fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge. Hun har også erfaring fra Stoltenbergregjeringen som hhv. politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og statssekretær i Olje- og Energidepartementet.

Knut Øistad

Knut Øistad er avdelingsleder i Avdeling økonomi og samfunn i NIBIO og styreleder i European Forest Institute (EFI). Han har tidligere arbeidet i Landbruks- og matdepartementet og som landbruksråd i Brussel.

Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad kommer fra Fløystad Gård i Arendal og jobber med forretningsutvikling og agronomi i N2 Applied. Han er utdannet innen fornybar energi og har bakgrunn som fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO, Innovasjon Norge og politikk.

Vilde Haarsaker

Vilde er prosjektleder i AgriAnalyse og har tidligere jobbet i Miljødirektoratet. Hun jobber til daglig med analyse av utviklingen i norsk jordbruk, herunder klimagassutslippene i jordbruket.

Myles Allen

Myles Allen is Professor of Geosystem Science in the Environmental Change Institute, School of Geography and the Environment and Department of Physics, University of Oxford, and co-Director of the Oxford Martin Net Zero Carbon Investment Initiative. His research focuses on how human and natural influences on climate contribute to observed climate change and risks of extreme weather and in quantifying their implications for long-range climate forecasts. He was a Coordinating Lead Author on the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on 1.5 degrees, having previously served on the IPCC’s 3rd, 4th and 5th Assessments.

Dag Olav Hessen

Dag Olav Hessen er utdannet marinbiolog og arbeider innen genetikk og økologi. Har er en av landets mest frem­tredende biologer. Han er professor i biologi på Universitetet i Oslo.

Bjørn Hallvard Samset

Bjørn er fysiker og fagformidler, og hyppig brukt som kommentator og skribent i norske medier. Han har doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo og har vært tilknyttet flere store internasjonale laboratorier, deriblant CERN. Nå jobber han som seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, med modellering av atmosfæren som hovedfelt.

Ingvild Vadla Sørensen

Ingvild er lektor i realfag med master i økologi utdannet ved NMBU. Hun underviser i naturfag og biologi ved Blindern Videregående Skole og skal hjelpe oss gjennom repetisjonen av videregående pensum.